ویدیو تبلیغاتی ایسفر

مدیر پروژه : رضا براتی

برند کارفرما: ایسفر
دسته‌بندی ویدیو: تیزر تبلیغاتی
موضوع کمپین/ پروژه: کمپین سفر خارجی
سال انجام پروژه: ۱۴۰۰
خدمات فیلیپ در این پروژه: تولید محتوای ویدیویی
تولید شده در استودیوی ویدیوی فیلیپ

خدمات فیلیپ برای ایسفر

گزیده ای از همکاری فیلیپ با مجموعه ایسفر