ویدیو آموزشی DIY

مدیر پروژه : مهدی نعمانی

برند کارفرما: مایلی
دسته‌بندی ویدیو: تیزر تبلیغاتی
موضوع کمپین/ پروژه: تولید محتوای روتین
سال انجام پروژه: ۱۴۰۰
خدمات فیلیپ در این پروژه: تولید محتوای ویدیویی- تولید ویدیو موشن گرافیک
تولید شده در استودیوی ویدیوی فیلیپ

نمونه کارهای دیگر با مایلی

سایر نمونه کارهای انجام شده با مایلی