آموزش آشپزی با همکاری برند شاهسوند

مدیر پروژه : کیمیا مزروعی

Recipe Video with برند کارفرما: هایپراستار
دسته‌بندی ویدیو: ویدیو رسپی
موضوع کمپین/ پروژه: تولید محتوای روتین
سال انجام پروژه:
۱۳۹۹ خدمات فیلیپ در این پروژه: تولید محتوای ویدیویی
تولید شده در استودیوی ویدیوی فیلیپ

نمونه کارهای دیگر با هایپراستار

سایر نمونه کارهای انجام شده با هایپراستار