تعرفه تبلیغات تلویزیونی و رادیویی در سال 1402 – هزینه تبلیغات تلویزیونی و ضوابط

تعرفه تبلیغات تلویزیونی و رادیویی در سال 1402 – هزینه تبلیغات تلویزیونی و ضوابط
  • 1402,01,31
  • عطا غفاری
  • 0

ضوابط و مقررات آگهی های رادیویی و تلویزیونی 1402

مقدمه

سیاستهاي اقتصاد مقاومتی براساس برآورد ظرفیتهاي پیشبینی شده و با هدف حمایت حداکثري از کار و سرمایه ایرانی برگرفته از رویکردهاي زیر، تهیه و تدوین شده است:
– تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهاي اقتصاد مقاومتی
– حمایت از کارآفرینان و به حداکثر رساندن مشارکت واحدهاي تولیدي و خدماتی در اقتصاد کشور
– حمایت از تولیدکنندگان، صادرکنندگان محصولات و خدمات ایرانی
– حمایت از مخترعین و فعالان دانش بنیان
– ایجاد رقابت سالم در حوزه هاي تولیدي کشور
– توجه جدي به اصلاح الگوهاي مصرف کالاهاي داخلی
– کمک به ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی در بخشهاي سلامت، محیط زیست و…
– کمک به تحکیم بنیان خانواده، ترویج آموزه هاي دینی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی
– کمک به ارتقاء سطح استانداردهاي کالا و خدمات ایرانی در مقایسه با سایر تولیدات مشابه
– اهتمام جدي به نمانام (برند) ایرانی و حمایت لازم در این بخش به منظور حضور مستمر نمانام هاي ایرانی که اثرات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دارند
– حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار به منظور معرفی هرچه بیشتر محصولات ایرانی
– ارتقاء سطح فرهنگی پیام

نمانام یعنی چه؟ نمانام به مفهوم نام و نشان تجاري (برند) بر اساس مصوبه فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان متخصص ما 88065818-021 و 09122843064 در ارتباط باشید.

 

تعاریف

ماده 1- تبلیغات بازرگانی

معرفی کالا و خدمات با هدف تجاري که از طریق طراحی، آماده سازي، تولید و پخش در شبکه هاي رادیویی و تلویزیونی و یا رسانه هاي مجازي متعلق به سازمان صدا و سیما، با هدف اطلاع رسانی به مخاطبان و با استفاده از عناصري مانند: صدا، تصویر، موسیقی، نور، رنگ و جلوه هاي ویژه که موجب آگاهی، ایجاد علاقه و یا وفاداري در افکار مخاطبین شده و نتایج آن موجب معرفی و یا ارتقاء نمانام، فروش و یا افزایش فروش کالا و خدمات صاحبان آگهی شود.

ماده 2- صاحب آگهی

اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از دولتی یا خصوصی) که به منظور معرفی کالا و محصول یا خدمات خود، ضمن پذیرش اصول و ضوابط اداره کل بازرگانی، اقدام به سفارش و پخش آگهی از شبکه هاي رادیویی و تلویزیونی صداوسیماي جمهوري اسلامی ایران می نمایند.

گروه بندي صاحبان آگهی

گروه اول: اپراتورهاي تلفن همراه
گروه دوم: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه
گروه سوم: به استثناي گروه یک و دو که به تفصیل در ماده 21 طبقه بندي گروه سوم صاحبان آگهی درج شده است

هلدینگ گروه اقتصادي براي گروه سوم

– درخصوص آن دسته از اشخاص حقوقی و صاحبان کالا و خدماتی که سها مداران مجموعه گروهها هستند و مطابق قانون تجارت بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به گروه اصلی (مرکزي) و در ثبت شرکتها به ثبت رسیده است، جدول بودجه ماهانه به کل گروه تعلق می گیرد، لیکن از آنجا که سایر ظرفیتهاي تولیدي هر گروه مانند بخشهاي صنایع دستی و فرش دست باف، محصولات کشاورزي و دامی تولید داخل، صنعت و خدمات گردشگري و رفاهی و … بر اساس جدول هدفمندي و سایر بندها تعیین می گردد، مبناي تسهیم جدول، سقف بودجه هرگروه خواهد بود.
– آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که هلدینگ نیستند ولی محصولات یا خدمات متنوعی دارند، میتوانند براساس میزان بودجه ارائه شده براي هر یک از گروه محصولات خود، از بقیه ظرفیتهاي تولیدي و سایر بندها استفاده کنند.

تبصره 1: در صورت یکه گروه مذکور در سالهاي بع د، از مجموعه هلدینگ خارج شود، مبناي محاسبه بودجه ماهانه میزان اعتبار اولیه گروه در سال قبل بوده و ملاك افزایش بودجه، سقف گروه هلدینگ است.

ماده 3- شرکت همکار و تعهدات

شرکتها و کانون هاي تبلیغاتی که داراي مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند، ضمن قبول ضوابط و مقررات اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی، اقدام به عقد قرارداد همکاري به صورت دو طرفه (اداره کل بازرگانی و شرکت یا کانون تبلیغاتی) می نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان متخصص ما 88065818-021 و 09122843064 در ارتباط باشید.

الف -تهیه و تنظیم تبلیغات بازرگانی

برنامه ریزي و مدیریتِ تهیه و تنظیم تبلیغ و همچنین تحقیق و بررسی در خصوص نتایج تبلیغات بازرگانی انجام شده و اثرات آن، اصلاح و تکمیل برنامه هاي تبلیغاتی براي تکرار در دوره هاي بعد.

ب- مشاوره در تبلیغات بازرگانی

ارائه مشاوره به صاحبان کالاها و خدمات در زمینه بازاریابی با مقدماتی مانند شناخت کالا و مشتریان آنها، مخاطبان تبلیغ، انتخاب شیوه ها و رسانه هاي مناسب و تعیین بودجه تبلیغاتی مورد نیاز

ج- اجراي تبلیغات بازرگانی

اجرا و نظارت بر اجراي برنامه تبلیغاتی، روابط عمومی و انجام سایر خدمات لازم براي معرفی و فروش کالا یا خدمات.

د- معرفی نامه

هر شرکت همکار که براي صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد مینماید، باید از صاحب آگهی براي سال 1402 معرفینامه ارائه نماید. (در صورت عدم قید مدت زمان اعتبار از سوي صاحب آگهی، اعتبار معرفی نامه یک ماه خواهد بود)

ح- وکالت یا نقل و انتقال کانون

هیچگونه وکالت براي نقل و انتقال یا واگذاري امتیاز کانون مورد قبول نیست؛ در صورت لزوم مجوز باید از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود.

و- همکاری کانون تبلیغاتی با شبکه های ماهواره ای و معاند

هرنوع همکاري براي جذب مشتري در شبکه هاي معاند ماهوار هاي (اعم از طراحی کمپین تبلیغاتی، تأمین یا تسریع در روند یا فرآیند انتشار در این شبکه ها یا ایجاد تسهیلات براي آنها) توسط شرکت و یا کانون تبلیغاتی و اعضاء هیئت مدیره شرکتها ممنوع بوده و موجب فسخ یک طرفه قرارداد خواهد شد.

ز- سابقه کانون آگهی و تبلیغات در همکاری با صدا و سیما در سال قبل

شرکتهاي تبلیغاتی که سال گذشته قرارداد همکاري داشته اما از صداوسیما آگهی پخش ننموده اند و یا حضور نداشته اند، در سال جدید پس از معرفی صاحب آگهی میتوانند همزمان با قرارداد پخش، قرارداد همکاري نیز منعقد نمایند.

ك- انتخاب دقیق زیر مجموعه توسط کانون تبلیغاتی در سامانه بازرگانی صدا و سیما

با توجه به تعدد زیر مجموعه هاي تعیین شده براي گروه سوم صاحبان کالا و خدمات و لزوم ثبت مکانیزه طبقه انتخابی که از نظر مالی، محتوایی و موضوعی کمک شایانی به آ نها خواهد کرد، تمام کانونها و شرکتهاي تبلیغاتی موظف هستند نسبت به انتخاب دقیق زیر مجموعه هاي هرطبقه اقدام نمایند تا دقیقا و کاملاً با محصول یا خدمت مورد تبلیغ منطبق باشد.

اداره کل بازرگانی صرفاً طبقه و زیر مجموعه انتخابی را تایید خواهد کرد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه اشتباه احتمالی در این انتخاب نخواهد داشت.

ماده 4- تعریف قرارداد و شرایط آن

قرارداد پخش آگهی، تعهدي است کتبی، که طبق تعرفه هاي مصوب به صورت دوطرفه (اداره کل بازرگانی و صاحب آگهی) یا سه طرفه (اداره کل بازرگانی، صاحب آگهی و شرکت و یا کانون تبلیغاتی) تنظیم و پس از امضاء و اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود .

الف- صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد هستند که ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صداوسیماي جمهوري اسلامی ایران را پذیرفته باشند.

ب- تمام قراردادها طبق نمونه هایی که از قبل توسط اداره کل امور حقوقی تهیه شده، منعقد و مبادله میشوند.

ج- هر قرارداد بنام یک صاحب آگهی که طبق مدارك رسمی نام تجاري و نمایندگی رسمی یا مالکیت آن را داشته باشد، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهاي ائتلاف چند صاحب آگهی خودداري می شود.

د- در صورتی که صاحبان کالا و خدمات برابر تشخیص اداره کل بازرگانی در زمانهاي مقرر از انجام تعهدات خود خودداري نمایند، اداره کل مزبور نیز از پخش آگهی هاي تبلیغاتی آنها ممانعت نموده و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراي تعدیلات لازم از طریق مبادي ذیربط اقدام خواهد کرد.

هـ- قرارداد باید توسط مقام تشخیص و صاحبان امضاي مجاز و ذي سمت موضوع بند 1-2 از ماده 2 ضوابط حاضر امضاء شده باشد و براي اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، و حقیقی حسب مورد ارائه تصویري از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی، ثبت نام تجاري، پروانه بهره برداري و یا مجوز فعالیت مربوطه که در آن صاحبان امضاي مجاز معرفی شده اند الزامی است.

و – در قراردادهاي دوطرفه صاحب آگهی می تواند شرکت همکار یا شرکتهاي همکار خود را متعاقباً و قبل از پخش معرفی نماید.

تبصره 2: تغییر شرکت همکار در قراردادهاي سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره کل بازرگانی انجام خواهد شد. قبول پخش از شرکت همکار جدید بلافاصله صورت می پذیرد و در صورت اعتراض شرکت همکار قبل، براي تعیین تکلیف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی، اداره کل بازرگانی به عنوان حکم و داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد کرد و نظر اداره کل بازرگانی قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 3: درصورت اجراي تبصره 2 تمام تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره 4: طبق مصوبات شوراي عالی استاندارد، تمام صاحبان کالا و خدماتی که محصولات آنها طبق این مصوبات مشمول اخذ مجوز استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران است، لازم است قبل از دریافت شناسه پخش آگهی نسبت به اخذ این مجوز و ارائه آن اقدام نمایند.

تبصره 5: پیگیري اخذ شناسه آگهی بازرگانی براي آگهی هاي تجاري ساخته شده بر عهده صاحب آگهی و شرکتها و کانونهاي تبلیغاتی است و اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران در این خصوص هیچ مسؤلیتی ندارد و مسؤلیت عدم موفقیت دراخذ شناسه که موجب ابطال قرارداد میگردد، تماماً برعهده صاحب آگهی و شرکت و کانون هاي تبلیغاتی خواهد بود.

ماده 5- انواع قراردادها

5-1- قراردادهاي تلویزیونی و رادیویی

در سال جاري به منظور حمایت هرچه بیشتر از صاحبان کالا و خدمات و استفاده حداکثري از ظرفیت ضرایب بودجه ماهانه/سالانه، قراردادها در یک نوع متمرکز می شود. انواع آگهی هاي رادیویی و تلویزیونی در تمامی شبکه هاي رادیویی، تلویزیونی و ملیِ استانی و برون مرزيِ متعلق به رسانه ملی (متناسب با گویش و زبان هر شبکه) قابل پخش است.
*درخصوص آگهی هاي ملی استانی ضرایب تشویقی مندرج در ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی هاي رادیویی و تلویزیونی قابل احتساب خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان متخصص ما 88065818-021 و 09122843064 در ارتباط باشید.

5-2- قرارداد مشارکتی

با تفاهم شبکه مورد نظر بین صاحبان کالا و خدماتی که یکی از قراردادهاي فوق الذکر را داشته و قصد مشارکت به عنوان حامی مالی برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی را داشته باشند، منعقد خواهد شد.

فصل اول : هدف و تعاریف
فصل دوم: پذیرش و جذب و ارزش گذاري
فصل سوم : نرخ گذاري و انعقاد قرارداد
فصل چهارم: تولید و پخش و نظارت

فصل اول: ‎هدف و تعاریف

ماده 1- هدف

این آئین نامه با رعایت قوانین و مقررات سازمان و با هدف بهره مندي از منابع خارج از سازمان براي تأمین یا جبران بخشی از هزینه هاي تولید و پخش برنامه هاي صداوسیما مبتنی بر اصول ذیل تدوین شده است.
1 پذیرش، تولید و پخش برنامه هاي مشارکتی با حفظ اعتبار فرهنگی و معنوي رسانه ملی و حفظِ حقوق مخاطبان با استفاده از ظرفیتهاي طرف مشارکت؛
2 تنوع بخشی به جذب منابع خارج از سازمان با اهتمام به اهداف و موضوعات محتوایی با رعایت اصل حفظ درآمد آگهی هاي بازرگانی سازمان .

ماده 2- تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در این آئین نامه

1 سازمان: منظور سازمان صداوسیماي جمهوري اسلامی ایران است.

2 برنامه: شامل همه بسترهاي انتشار صدا و تصویر و فضاي مجازي پیام، متعلق به سازمان صداوسیما اعم از برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی.

3 برنامه مشارکتی: آن دسته از برنامه هایی که تمام یا بخشی از منابع آن توسط طرف مشارکت تامین میشود.

انواع برنامه هاي مشارکتی

3-1- برنامه مشارکتی فرهنگی: آن دسته از برنامه هاي مشارکتی که در راستاي سیاست و ماموریتهاي مشترك سازمان و طرف مشارکت در محورهاي فرهنگسازي، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، به ویژه در بخشهاي اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیبهاي اجتماعی و فرهنگی تولید و پخش میشوند.
3-2- تبلیغات میان برنامه اي: آن دسته از برنامه هایی که با استفاده از فضاهاي مجاز تبلیغات درو ن برنامهاي موضوع (ماده 17) به صورت ضمنی و تلویحی و بدون تحت الشعاع قراردادن ساختار و هدف کلی برنامه به معرفی و تبلیغ کالا و خدمات می پردازند و تبلیغ ارائه شده بخشی از برنامه اصلی را شامل شود. نحوه محاسبه تبلیغات درون برنامه اي براساس ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی هاي رادیویی و تلویزیونی اداره کل بازرگانی است.

تبصره 1: پخش آگهی بازرگانی (تیزر، تقدیم برنامه {دعوت به تماشا}، نشان آگهی، گزارش آگهی (رپرتاژ)، زیرنویس و حک آرم غیر مرتبط با برنامه) در قالب برنامه هاي مشارکتی ممنوع است و انحصاراً توسط اداره کل بازرگانی و منطبق با ضوابط ذیربط آن اداره کل انجام میشود.

4 طرف مشارکت: اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از دولتی و غیردولتی، تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا وخدمات) که با اهداف فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی در تأمین تمام یا بخشی از منابع برنامه، مشارکت می کنند.

5 تایتل : هر نوشته اي که در پایین تصویر موجود در صفحه نمایشگر به صورت ثابت ظاهر شود (اعم از تاریخ، زمان، مکان، عنوان، سمت اشخاص و سایر اطلاعات مربوط به طرف مشارکت) تایتل گفته می شود . اندازه و ارتفاع تایتل از پایین صفحه نمایش (با توجه به ابعاد استاندارد صفحه نمایش ( 1080 * 1980) یک دهم اندازه صفحه نمایشگر (حداکثر 165 پیکسل) و مدت زمان تایتل حداکثر شش ثانیه است.

6 گروه هاي طرف مشارکت

گروه 1- وزارتخانه ها و کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است . (درحکم موسسات دولتی)

گروه 2- شرکت هاي دولتی ، موسسات دولتی و موسسات / نهادهاي عمومی غیر دولتی (مانند شهرداري ها)

گروه 3- موسسات، شرکت ها و بنگاه هاي بخش خصوصی و تعاونی

گروه 4- سازمان هاي مردم نهاد (NGO)، سازمان هاي متولی امور فرهنگی ، عام المنفعه و امور خیریه، موسسات فرهنگی تولید کننده فیلم هاي سینمایی (با تائید کمیته سینمایی)، ناشران و موسسات و نویسندگان و مولفان آثار مکتوب و کتاب

تبصره 2: برنامه هاي موضوع بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور از شمول این آیین نامه مستثنی هستند.

تبصره 3: فعالیت اپراتورهاي تلفن (ثابت و همراه)، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري، صندو قهاي قرض الحسنه و اعتباري و خدمات ارزش افزوده در قالب برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامهاي ممنوع است و موارد استثناء با تشخیص و تائید کتبی اداره کل بازرگانی ابلاغ میشود.

تبصره 4: از آنجا که استمرار و تکرار، ذات تبلیغات است و جزء اهداف برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنام هاي نیست، اداره کل بازرگانی موظف است به منظور جلوگیري از پخش تبلیغات در قالب برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي، در زمان تصویب طرح و برنامه هاي پیشنهاديِ کلیه شرکتها، کنترلها و پیش بینی هاي لازم را به عمل آورد.

7 حوزه مشارکت پذیر

تمام شبکه هاي رادیویی و تلویزیونی، سایتها، رسانه هاي سازمانی، مراکز استان و سایر واحدهایی که نسبت به طراحی، جذب، تولید و پخش برنامه هاي مشارکتی اقدام میکنند.

8 کمیته جذب برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي

کمیته اي متشکل از نمایندگان حوزه مشارکت پذیر (موضوع ماده 4)، براي بررسی طرحهاي پیشنهادي برنامه هاي مشارکتی که در حوزه مشارکت پذیر تشکیل میشود و از این پس در این آئین نامه به اختصار ” کمیته جذب” نامیده میشود.

9 کمیته تشخیص برنامه هاي مشارکتی

کمیت هاي متشکل از نمایندگان حوز ههاي مشارکتپذیر(موضوع ماده 6) براي بررسی و تائید یا رد طرحهاي پیشنهادي در کمیته جذب که از این پس در این آئین نامه به اختصار ” کمیته تشخیص” نامیده می شود.

10 کمیته ارزشگذاري برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي

کمیته اي است با ترکیب اعضاي مندرج در ماده 8 ، براي ارزشگذاري و تصویب طرحهاي پیشنهادي برنامه هاي مشارکتی، که از این پس در این آئین نامه به اختصار “کمیته ارزشگذاري” نامیده میشود.

11 آورنده طرح/ بازاریاب

اشخاص حقیقی یا حقوقی که از ابتدا تا حصول نتیجه نهایی (ارائه ایده، پیشنهاد طرح، تصویب طرح، جذب اعتب ار از طرف مشارکت، عقد قرارداد، تولید و پخش برنامه، تسویه حساب کامل) در بازاریابی موضوعِ مشارکت حضور فعال داشته و به صورت مکتوب توسط طرف مشارکت معرفی میشود.

12 سامانه برنامه هاي مشارکتی

منظور «سامانه جامع و یکپارچه الکترونیکی برنامههاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي سازمان» است که تمامی فرآیندهاي مرتبط با تولید و پخش برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي در آن ثبت و مدیریت می شود و در این آیین نامه به اختصار سامانه برنامه هاي مشارکتی نامیده می شود.

13 انواع قرارداد برنامه هاي مشارکتی صدا و سیما

13-1 قرارداد مشارکت در تولید برنامه ( با رعایت بند 1-3) : قراردادي است که طرف مشارکت تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید برنامه را تعهد میکند.

13-2 قرارداد مشارکت در پخش برنامه ( با رعایت بند 1-3): قراردادي است که طرف مشارکت، در تامین تمام یا بخشی از هزینه پخش در برنامه هاي مصوب و در دست اجراي شبکه یا برنامه تولید شده توسط خود، پرداخت هزینه پخش را تعهد میکند.

13-3 قرارداد مشارکت در تولید و پخش برنامه ( با رعایت بند 1-3): قراردادي است که به موجب آن طرف مشارکت، متعهد می شود علاوه بر تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید برنامه، تمام یا بخشی از هزینه پخش برنامه را نیز پرداخت نماید.

13-4 قرارداد مشارکت تبلیغات درون برنامه اي( با رعایت بند 2-3): توافق فیمابین واحد مشارکت پذیر با صاحبان کالا و خدمات بطور مستقیم که با رعایت ضوابط محتوایی سازمان، تمام یا بخشی از هزینه هاي تولید و یا پخش را به نسبت میزان حضور خود تعهد میکند.

فصل دوم : کلیات فرآیند پذیرش و جذب و ارزش گذاري

– ارائه طرح برنامه هاي مشارکتی به کمیته جذب از طریق سامانه برنامه هاي مشارکتی

– بررسی اولیه طرح و ارسال آن به کمیته تشخیص

– تائید اداره کل بازرگانی و تصویب طرح در کمیته ارزش گذاري

– اخذ مستندات لازم (بر اساس بند 7 از ماده 14)

– تنظیم قرارداد (با رعایت ماده 14)

– پخش برنامه مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي با رعایت مفاد این آئین نامه

– کنترل و شناسایی درآمد (با رعایت تبصره 7 از ماده 5)

ماده 3- فرایند پذیرش، جذب و ارزش گذاري

1- ارائه پیشنهاد طرح برنامه مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي و ثبت در سامانه برنامه هاي مشارکتی

2- تشکیل کمیته جذب به منظور بررسی طرح پیشنهادي

3- ارسال طرح مصوب در کمیته جذب به دبیر کمیته تشخیص

4- تشکیل کمیته تشخیص به منظور بررسی و اظهارنظر و تطبیق محتواي طرح با ضوابط محتوایی تولید و پخش

5- ارسال طرح مصوب در کمیته تشخیص توسط مدیر کل برنامه ریزي و نظارت حوزه مشارکت پذیر به دبیرخانه کمیته ارزش گذاري

6- تشکیل جلسات کمیته ارزش گذاري به منظور بررسی و تصویب / رد طرح و تعیین نرخ پیشنهادي برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي و صدور مجوز تولید و پخش براي حوزه مشارکت پذیر

7- ارسال مصوبات کمیته ارزش گذاري توسط اداره کل بازرگانی براي همه ي اعضاي کمیته ارزش گذاري ( پس از تائید معاون منابع مالی و سرمایه انسانی)

8- تنظیم قرارداد برنامه مشارکتی منطبق با مصوبات کمیته ذیربط و مقررات سازمان و امضاء و مبادله قرارداد نهایی برنامه مشارکتی با رعایت ماده 14

9- ارسال یک نسخه از قرارداد امضاء شده و نهایی به امور مالی حوزه مشارکت پذیر مربوط

10- اجراي مفاد قرارداد و انجام تعهدات از سوي طرفین قرارداد.

ماده 4- ترکیب اعضاي کمیته جذب

4-1– در حوزه هاي تهران (معاونت هاي: سیما، صدا، خبر، امور استان ها و برون مرزي)

– مدیر/ رئیس حوزه مشارکت پذیر یا نماینده تام الاختیار وي (رئیس کمیته)

– مدیرمالی / مدیر کل مالی و اداري حوزه مشارکت پذیر

– مدیر اطلاعات و برنامه ریزي/ مدیر پخش و تأمین برنامه حوزه مشارکت پذیر

– مدیر گروه برنامه ساز حوزه مشارکت پذیر

تبصره 5: دبیر کمیته جذب از بین اعضا و با حکم رئیس کمیته ، انتخاب و به این سمت منصوب می شود.

4-2- در مراکز استان / شهرستان 

– مدیر کل مرکز استان (رئیس کمیته)

– معاون برنامه ریزي و نظارت (دبیر کمیته)

– معاون مالی و اداري مرکز

– معاون سیماي مرکز (در کمیته جذب برنامه هاي مشارکتی تلویزیونی)

– معاون صدا (در کمیته جذب برنامه هاي مشارکتی رادیویی)

– معاون خبر مرکز (در کمیته جذب برنامه هاي مشارکتی خبري)

تبصره 6: اعضاي کمیته جذب در مراکز آبادان، کیش و مهاباد عبارتند از: مدیر کل مرکز ( رئیس کمیته )، مدیر سیما، مدیر صدا، مدیر خبر، مدیر مالی و مدیر اطلاعات و برنامه ریزي مرکز (دبیر کمیته)

ماده 5- شرح وظایف کمیته جذب

1- پذیرش، بررسی و تصویب اولیه طرح هاي مشارکتی و پیشنهاد طر حهاي تصویب شده به کمیته تشخیص

2- پیشنهاد زمان و ترتیب پخش برنامه هاي مشارکتی براي درج در کنداکتور پخش شبکه / مرک

3- تطبیق محتواي طرح با ضوابط محتوایی تولید و پخش سازمان

4- ارسال مصوبات کمیته جذب به کمیته تشخیص

5- ارائه گزارش مدیران پخش هریک از شبکه هاي ذیربط پس از پخش برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي به دبیر کمیته جذب حوزه مشارکت پذیر

تبصره 7: از آن جا که شناسایی درآمدها از تکالیف مالی سازمان است و درآمدها نیز پس از پخش محقق میشود، امور مالی هر یک از واحدها براي شناسایی درآمدهاي محقق شده خود، هر سال اقداماتی به شرح ذیل انجام میدهند:

1- پس از تصویب، نرخ گذاري و عقد قرارداد، دبیر کمیته، آیتم هاي مشارکتی را به مدیر پخش شبکه / کانال / معاون سیماي مرکز / معاون صداي مرکز ذیربط اعلام میکند.

2- مدیر پخش شبکه / کانال / معاون سیماي مرکز / معاون صداي مرکز موظف است ضمن تطبیق برنامه با مصوبات نتیجه کنترل پخش را به دبیر کمیته گزارش و اعلام کند.

3- دبیر کمیته پس از بررسی مجدد گزارش مدیر پخش، گزارش نهایی را به مدیر مالی / معاون اداري و مالی ارائه می دهد. مدیر مالی موظف است بر اساس قرارداد منعقده و تطبیق زمان و نرخ پخش برنامه مشارکتی با مبالغ وصول شده موارد مغایرت را استخراج و ضمن هماهنگی با ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان وحسب مقررات سازمان نسبت به ثبت و شناسایی درآمد اقدام کند.

۴- مدیر مالی / مدیر کل اداري و مالی موظف است گزارش نهایی میزان درآمد شناسایی شده و میزان پخش برنامه هاي مشارکتی را به دبیر کمیته جذب حوزه ذیربط بصورت ماهانه و مستمر گزارش نماید.

ماده 6- ترکیب اعضاي کمیته تشخیص

– معاون سازمان درحوزه مشارکت پذیر یا نماینده تام الاختیار وي (رئیس کمیته)

– مدیر تولیدات مشارکتی حوزه ذیربط (دبیر کمیته)

– مدیرکل امور مالی و اداري حوزه مشارکت پذیر

– مدیر کل برنامه ریزي و نظارت حوزه مشارکت پذیر

– دو نفر کارشناس به انتخاب رئیس کمیته

– دبیران کمیته هاي جذب حوزه مشارکت پذیر

ماده 7 – شرح وظایف کمیته تشخیص

1- بررسی طرحهاي پیشنهادي از سوي کمیته جذب

2- تصویب یا رد پیشنهادهاي مطرح شده از سوي کمیته جذب

3- تطبیق محتواي طرح با ضوابط تولید و پخش و محتوایی سازمان

4- استعلام موارد لازم از اداره کل بازرگانی درخصوص اشخاص (حقیقی/ حقوقی) که در حوزه بازرگانی فعالیت تبلیغاتی دارد.

5- گردآوري گزارش عملکرد کمیته هاي جذب و تهیه، تدوین و ارسال گزارشهاي ادواري و مقطعی به حوزه ذیربط و اداره کل بازرگانی

6- ارسال طرحهاي مشارکتی به کمیته ارزشگذاری

7- نظارت محتوایی بر تولید و پخش برنامه هاي مشارکتی

8- تصویب سهم آورنده طرح در هر قرارداد تا سقف درصد تعیین شده (موضوع ماده 16) در این آئین نامه

ماده 8- ترکیب اعضاي کمیته ارزشگذاري

– مدیر کل بازرگانی (رئیس کمیته)

– مدیر کل برنامه ریزي و بودجه (جانشین رئیس)

– مدیر همکاري هاي مشارکتی اداره کل بازرگانی (دبیر کمیته)

– مدیرکل مالی و اداري حوزه ذیربط

– مدیر کل برنامه ریزي و نظارت حوزه  ذیربط

– مدیر مالی حوزه مشارکت پذیر (به استثناي مراکز استان / شهرستان)

– مدیر تولیدات مشارکتی حوزه مشارکت پذیر

ماده 9- عناوین کمیته هاي ارزشگذاري

1 کمیته ارزشگذاري معاونت سیما

2 کمیته ارزشگذاري معاونت صدا

3 کمیته ارزشگذاري معاونت امور استانها

4 کمیته ارزشگذاري معاونت برون مرزي

5 کمیته ارزشگذاري معاونت خبر

ماده 10 – شرح وظایف و اختیارات کمیته ارزشگذاري

1- بررسی طرح هاي پیشنهادي برنامه هاي مشارکتی

2- تصویب، اصلاح یا رد پیشنهادها و برآورد نرخ براي هریک از طر حها بر اساس ماده 12 این آئیننامه

3- اتخاذ ساز و کار مناسب به منظور شفاف سازي و اطلاع رسانی به موقع درخصوص قراردادهاي منعقده با طرف هاي مشارکت

4- نظارت بر حسن اجراي مصوبات بر اساس موضوع موارد 17 و 18 این آئین نامه

تبصره 8: به منظور بهره مندي هرچه بیشتر از منابع خارج از سازمان و رعایت اصل حفظ درآمد آگهی هاي بازرگانی، اداره کل بازرگانی موظف است منطبق با شرایط و وضعیت سازمان، مستمراً نسبت به بازنگري در شیوه هاي ارزشگذاري، نرخها، ساختارها، طبقه بندي طرفهاي  مشارکت و فضاي مجاز تبلیغ درون برنامه اي اقدام کند.

تبصره 9: دبیران کمیته هاي جذب، تشخیص و ارزش گذاري موظفند اطلاعات و مستندات مربوط به مصوبات کمیته ارزشگذاري را به صورت کامل و دقیق از کلیه واحدهاي مربوطه اخذ و در اختیار ادارهکل بازرگانی قرار دهند

تبصره 10: مرکز طرح، برنامه و بودجه مکلف است با همکاري اداره کل بازرگانی، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در خصوص ایجاد و استقرار «سامانه برنامه هاي مشارکتی» اقدام کند.

تبصره 11: همه ي حوزه هاي مشارکت پذیر (دبیران کمیته جذب ، تشخیص و ارزش گذاري ) مکلفند اطلاعات مربوط به برنامه هاي مشارکتی را شامل مصوبات کمیته ها (جذب ، تشخیص و ارزش گذاري)، قراردادهاي منعقده با طرف هاي مشارکت، کنداکتور(جدول پخش برنامه) و مدت زمان قطعی پخش برنامه هاي مشارکتی را در «سامانه برنامه هاي مشارکتی» ثبت و بارگذاري کنند.

تبصره 12: مصوبات کمیته ارزش گذاري پس از تائید معاون منابع مالی و سرمایه انسانی قابلیت اجرا و ابلاغ دارد.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان متخصص ما 88065818-021 و 09122843064 در ارتباط باشید.

فصل سوم: نرخ گذاري و انعقاد قرارداد

ماده 11 – طبقه بندي طرف هاي مشارکت

1- اداره کل بازرگانی موظف است در ابتداي هر سال طبقهبندي طرفهاي مشارکت را مورد بازنگري و مراتب را پس از تائید توسط معاون منابع مالی و سرمایه انسانی به حوزه هاي مشارکت پذیر و اداره کل بازرگانی و بودجه ابلاغ کند.
2- انعقاد قرارداد بین طرفهاي مشارکت با حوزه مشارکت پذیر پس از تائید اداره کل بازرگانی و تصویب کمیته ارزش گذاري امکانپذیر خواهد بود.

ماده 12 – شاخص هاي مؤثر در نرخ برنامه هاي مشارکتی صدا و سیما

نرخ هریک از طرح هاي برنامه هاي مشارکتی براساس شاخص هاي زیر تعیین میگردد:

1 نرخ آگهی بازرگانی در باکس قبل، بین و بعد از هر برنامه

2 طبقه بندي طرف هاي مشارکت

3 متوسط نرخ سالانه

4 شبکه پخش کننده

5 زمان پخش برنامه در کنداکتور (ساعت، روز و ماه پخش)

6 ساختار برنامه (نمایش، جنگ، مسابقه / زنده، تولیدي و …)

7 میزان مخاطب برنامه

8 حجم ریالی مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

9 سوابق قراردادهاي منعقده قبلی

10 حجم تبلیغ در هر برنامه

11 مدت و تعداد برنامه

12 موضوع و محتوا بر اساس رویکرد فرهنگ سازي، آموزشی- ترویجی، عام المنفعه و غیرتجاري

 

ماده 13 – روش محاسبه نرخ برنامه هاي مشارکتی

الف) برنامه هاي مشارکتی فرهنگی

مبناي نرخ این برنامه ها ضریبی از قیمت تمام شده تولید و پخش است که بر اساس استانداردها و نرخهاي برنامه سازي رادیویی، تلویزیونی و سایر عوامل موثر سازمان در حوزه مشارکت پذیر برآورد شده و به تصویب کمیته ارزش گذاري میرسد.

ب) برنامه مشارکتی با تبلیغات درون برنامه اي

1 ب) روش محاسبه نرخ تولید و پخش تبلیغ درون برنامهاي تلویزیونی

1 استفاده در دکور به صورت نماي دور و نزدیک

ضریب زمان اشاره واضح به کالا × ضریب تعرفه باکس آگهی × ضریب سطح اشغال دور یا نزدیک صفحه نمایش

2 استفاده از کالا (بصورت کلام و تصویر) در محتواي برنامه با نماي دور

(ضریب زمان اشاره واضح به کالا × ضریب تعرفه باکس آگهی × سطح اشغال صفحه نمایش) × 1/5

3 استفاده از کلام ( بصورت کلام و تصویر) در محتواي برنامه نماي متوسط و نزدیک

(ضریب زمان اشاره واضح به کالا × ضریب تعرفه باکس آگهی × سطح اشغال صفحه نمایش) × 2/5

4 استفاده به صورت کلام در محتواي برنامه

ضریب زمان اشاره واضح به کالا × ضریب تعرفه باکس آگهی

5 استفاده از محتواي کل برنامه و اشاره واضح به نام کالا در زمانی مشخص

ضریب تعرفه باکس آگهی × (ضریب زمان برنامه + زمان اشاره واضح به کالا)

تبصره 13: به ازاي هر 10 دقیقه، 3 بار گویش، 30 ثانیه نمایش در نمایشگر و 3 بار درج عنوان یا حضور مدیرعامل یا کارشناس مجاز است.  سایر المانهاي موضوع ماده 17 با رعایت استاندارد 3 المان در هر 10 دقیقه، با موارد مذکور معادلسازي و جایگزین میشوند (هر گویش حداکثر 10 ثانیه است و بیشتر از آن معادل زمان پخش شده محاسبه خواهد شد – مدت هر تایتل (درج عنوان) 6 ثانیه است و بیشتر از آن محاسبه خواهد شد- هر بار نمایش در نمایشگر 6 ثانیه است و بیشتر از آن براساس زمان نمایش محاسبه خواهد شد)

2 ب) روش محاسبه نرخ تولید و پخش تبلیغ درون برنامه اي رادیویی

– استفاده به صورت کلام در محتواي برنامه

ضریب زمان اشاره واضح به کالا × ضریب تعرفه باکس آگهی

– براي برنامه هاي زنده داخل استودیو، بین 20 تا 30 درصد افزایش نرخ در نظر گرفته شود

– برنامه هاي زنده ارتباط مستقیم از محل تا 50 % افزایش نرخ خواهد داشت

– در برنامه هاي رادیویی (به جز رادیو پیام) با توجه به ساختار برنامه، حداقل زمان براي برنام ههاي مشارکتی 5 دقیقه است

– استفاده از محتواي کلی برنامه و اشاره واضح به نام کالا در زمان مشخص

ضریب تعرفه باکس بازرگانی × (ضریب زمان برنامه + زمان اشاره واضح به کالا)

تبصره 14: تعیین ضرائب تعرفه/ سطح اشغال و زمان اشاره واضح به کالا بر اساس شاخصهاي تبلیغاتی و در ادار ه کل بازرگانی تعیین می شود.

تبصره 15: با توجه به ویژگی هاي هر طرح، کمیته هاي ارزش گذاري مجاز به افزایش یا کاهش نرخ هاي تعیین شده اولیه خواهند بود.

تبصره 16: کمیته هاي ارزش گذاري می توانند بر اساس نوع و نحوه مشارکت طرف مشارکت ( حجم و زمان پرداخت ، برنامه و هم چنین سوابق همکاري) و جذب طرف هاي مشارکت براي اولین مرتبه، نسبت به بررسی و تصویب سیاست هاي تشویقی در نرخ گذاري اقدام نمایند.

تبصره 17: کمیته هاي ارزش گذاري می توانند با توجه به شرایط و مقتضیات ، روش محاسبه را سالانه بازنگري کنند.

تبصره 18: آن دسته از طرحها ، قابلیت بررسی در کمیته ارزش گذاري را دارند که درخواست مکتوب صاحبان کالا و خدمات براي مشارکت به پیوست طرح ارائه شود.

تبصره 19: اعتبار کلیه مصوبات کمیته ارزشگذاري حداکثر 2 ماه است؛ در صورت عدم اجراء از تاریخ ابلاغ، مصوبه ي مذکور لغو شده و مجدداً باید در کمیته ارزشگذاري مطرح و پس از تائید مجدد اجراء شود.

 

ماده 14 – ضوابط انعقاد قرارداد

١- پس از تصویب طرح هاي ارائه شده در کمیته ارزشگذاري و صدور مجوز، قرارداد با امضاهاي ذیل منعقد می شود:

الف) طرف مشارکت

ب) مدیران شبکه ها / مدیر کل مراکز استان / شهرستان

ج) مدیر کل برنامه ریزي و نظارت حوزه هاي ذیربط

د) مدیر کل مالی و اداري حوزه هاي ذیربط

ه) مدیرکل بازرگانی

تبصره 20: قرارداد برنامههاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي صرفاً بطور مستقیم با صاحبان کالا و خدمات منعقد می شود.

تبصره 21: درصورتی که طرح آورنده داشته باشد، حسب مورد و مشروط به تائید مدیرشبکه / مرکز و اداره کل بازرگانی، آورنده نیز امکان امضاء دارد.

تبصره 22: صرفاً در موارد فوري و ضروري و براي مناسبت هاي خاصی که تشکیل کمیته ارزشگذاري در فاصله زمانی مورد نظر امکانپذیر نباشد، با استعلام از اداره کل بازرگانی، مجوز انعقاد قرارداد به صورت تلفنی یا حضوري از کمیته مذکور اخذ می شود ولی در اولین جلسه کمیته ارزشگذاري مجوز کتبی باید صادر شود.

2- قرارداد به نام مالک کالا یا خدمات (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) که طبق مدارك رسمی، نام تجاري و نمایندگی رسمی یا مالکیت آن را دارد تنظیم و منعقد خواهد شد. از پذیرش قراردادهایی با ائتلاف چند صاحب آگهی خودداري می شود.

تبصره 23: در هر برنامه با توجه به ساختار آن، انعقاد قرارداد با بیش از سه صاحب آگهی مجاز نیست.

3- در هنگام انعقاد قرارداد، رعایت تمام ضوابط و مقررات ادارهکل بازرگانی و حوزه مشارکتپذیر از سوي طرف مشارکت الزامی است.

4- تمام هزینه هاي ناشی از ایجاد فضاي تبلیغ درون برنامه اي و هزینه هاي پخش برنامه هاي مشارکتی بر عهده طرف مشارکت است.

تبصره 24: استفاده از فضاي فیلمهاي سینمایی- داستانی وسریالهاي تولیدي سازمان (اعم از محل تصویربرداري، محتوا، وسایل یا لوازم صحنه، لباس، خودرو و..) که قابلیت نمایش برنامه هاي خاص را داشته باشند، مشمول محاسبه است.

5- مصوبات کمیته نرخ گذاري برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي با درخواست رئیس حوزه مشارکت پذیر و با تأئید اداره کل بازرگانی و تصویب کمیته ارزشگذاري براي یک دوره 2 ماهه قابل تمدید است.

-6 حوزه مشارکت پذیر باید یک نسخه از تمام قراردادهاي منعقده را در سامانه قراردادهاي اداره کل بازرگانی و همچنین سامانه برنامه هاي مشارکتی ثبت و نسخ هاي از آن را به ادارات کل حقوقی، بازرگانی و برنامه ریزي و بودجه ارسال نماید.

7- اداره کل حقوقی ، اداره کل بازرگانی و اداره کل برنامه ریزي و بودجه از طریق سامانه برنامه هاي مشارکتی به قراردادهاي برنامه هاي مشارکتی دسترسی خواهند داشت.

8- ارائه اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی مشتمل بر حدود اختیارات هیئت مدیره به همراه درخواست انعقاد قرارداد برنامه مشارکتی از سوي صاحب کالا و خدمات (اشخاص حقوقی) الزامی است و اشخاص حقیقی و صاحبان حِرَف باید مجوزهاي قانونی فعالیت خود را به همراه گواهی امضاي خود یا نمایندگان تام الاختیار مالی خود ارائه کنند.

8-1 صاحبان کالا و خدمات باید براي پخش برنام ههاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي خود این مدارك را ارائه نمایند: اساسنامه، پروانه بهره برداري (درصورت تولیدي بودن و در غیراینصورت، مجوز فعالیت)، ثبت نام تجاری (برند) و در صورت بروز هر گونه تغییرات، آخرین روزنامه رسمی.

8-2 هر قرارداد به نام یک صاحب آگهی که طبق مدارك رسمی نام و نمایندگی رسمی یا مالکیت آن را دارد، منعقد و ارائه خواهد شد.

تبصره 25: صاحبان کالا و خدمات دولتی باید از طرف مقام تشخیص سازمان، وزارتخانه یا معاون اداري و مالی و پشتیبانی و یا مدیرکل روابط عمومی مربوط، براي انعقاد قرارداد معرفی نامه ارائه نمایند.

9- ضوابط قرعه کشی در برنامه هاي مشارکتی

در صورت تمایل صاحبان کالا و خدمات براي اهداء جوایز و هدایا در برنامه هاي مشارکتی (در قالب قرعه کشی)، حوزه هاي مشارکت پذیر باید ضمن معرفی ایشان به اداره کل بازرگانی و طی فرآیند مربوطه (ضوابط و مقررات آگهی با اعلام قرعه کشی) نسبت به تکمیل فرم تعهد نامه توسط طرف مشارکت و اخذ تضامین مربوطه با هماهنگی اداره کل بازرگانی اقدام نمایند.

10 تصریح موارد زیر هنگام عقد قرارداد برنامه هاي مشارکتی از سوي حوزه مشارکت پذیر و اعلام آن به طرف مشارکت الزامی است:

10-1 مسئولیت پاسخگویی به ادعاي اشخاص ثالث مبنی بر نقض حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن برعهده طرف مشارکت است.

10-2 در صورت نقض حقوق مادي یا معنوي اشخاص ثالث، طرف مشارکت مسئول جبران خسارات مادي و معنوي وارده خواهد بود و سازمان هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

-10-3 طرف مشارکت مکلف است در تمام قراردادهاي بین خود با عوامل و همچنین تمام قراردادهاي مرتبط با تولید اثر، عبارت “تمامی حقوق مادي و معنوي اثر پدیده آمده متعلق به سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران است” را درج نماید.

10-4 هرنوع جایزه و پاداش (اعم از نقدي و غیر نقدي)که به اثر تعلق گیرد، متعلق به سازمان صدا و سیما خواهد بود.

10-5 طرف مشارکت حق ندارد اثر متعلق به سازمان را به جشنواره هاي داخلی و خارجی ارائه کند و این حق همواره براي سازمان صدا و سیما محفوظ است.

تبصره 26: واگذاري مجوز بهره برداري از برنامههاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي به طرف مشارکت، مستلزم رعایت مفاد کامل آئین نامه اعطاي مجوز بهره برداري از آثار متعلق به سازمان است.

 

ماده 15 – نحوه دریافت مبلغ قرارداد

15-1  پرداختها (اعم از فیش، چک بانکی و انواع اسناد تعهدآور) باید در وجه خزانه داري کل بانک مرکزي به شماره حساب 4001029104007109 واریز گردد.

15-2 پس از شناسایی و ثبت اسناد توسط واحد مالی، اعلامیه مربوطه به ذیحسابی و اداره کل امور مالی منتقل می شود.

15-3 اداره کل امور مالی و ذیحسابی موظف است گزارش دریافت (تحقق) درآمدهاي مشارکتی را به صورت ماهانه به اداره کل برنامه ریزي، بودجه و اداره کل بازرگانی اعلام نماید.

تبصره 27: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ مصوب و به صورت جداگانه توسط امور مالی واحد مشارکت پذیر اخذ و به شماره حساب نزد هر شبکه / مرکز / سازمان واریز گردد.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان متخصص ما 88065818-021 و 09122843064 در ارتباط باشید.

 

ماده 16 -کارمزد و ضوابط پرداخت

1- کارمزد بازاریابی متناسب با میزان کل مبلغ مشارکت و کمیت و کیفیت همکاري آورنده مشارکت در انجام فعالیتها و فرآیندهاي لازم اعم از “ارائه طرح و بازاریابی و مذاکره با طرفین مشارکت” ، “انعقاد قرارداد مشارکت و ارائه مستندات مربوط به طرفین مشارکت” ، “پیگیري وصول اقساط قرارداد منعقده” ، “پیگیري برنامه تولید شده و آماده سازي نهایی براي پخش” ، “تسویه حساب نهایی قرارداد مشارکت” ، مشروط به پخش و وصول اقساط مشارکت و حداکثر به نسبت اقساط دریافتی از طرف مشارکت، پرداخت میشود.

2- میزان کارمزد بازاریابی (حق آورنده) به آورندگان مشارکت از بخشهاي مختلف با رعایت شرایط مندرج در بند فوق، بر اساس جدول ذیل تعیین میشود:

ردیف

فرایند مشارکت

حداکثر کارمزد

بازاریابی (حق آورنده)

1

بخش دولتی (دستگاههاي اجرایی، سازمانها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) شرکتهاي دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی

7%

2

شرکتها و بنگاههاي بخش خصوصی و تعاونی

10%

3- با عنایت به ماده 1، درخصوص الزام به رعایت قوانین و مقررات سازمان، به ویژه قوانین و مقررات مالی، واریز درآمدهاي مکتسبه از محل برنامه هاي مشارکتی توسط طرف قرارداد به حساب خزانه الزامی است.

4- هماهنگی کامل شبکه ها با واحدهاي مشارکتی هر حوزه و همچنین تهیه و ارائه گزارشهاي ادواري و موردي به مدیریتهاي مذکور و ادارات کل برنامه ریزي و نظارت معاونتها و نیز مدیریت همکاري هاي مشارکتی اداره کل بازرگانی ضروري است.

تبصره 28: کارمزد بازاریابی به موارد مندرج در تبصره 3 تعلق نمی گیرد و موارد استثناء حسب مورد به تشخیص کمیته ارزش گذاري اعلام می شود.

5- چنانچه طرف مشارکت راساً و بدون واسطه یا میانجی گري بازاریاب درخواست حضور در برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي را داشته و نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد اقدام و بازاریاب معرفی ننماید، طبق جدول فوق معادل حق آورنده مشمول اضافه پخش یا تخفیف میشود.

تبصره 29: به قراردادهایی که صاحبان آگهی بدون معرفی بازاریاب اقدام به پخش نمایند، کارمزدي تعلق نمیگیرد.

6 – حداکثر تا 1.5 درصد از درآمد حاصل از برنامه هاي مشارکتی در هر قرارداد به عنوان پاداش/ بهره وري عوامل، هزینه هاي ستادي و تولیدي تخصیص می یابد که پس از وصول درآمد پرداخت می شود.

فصل چهارم: تولید و پخش و نظارت

ماده 17 – فضاهاي مجاز برنامه هاي مشارکتی /تبلیغات درون برنامه اي

1- حک (تایتل) نام مدیر شرکت

2- طرح سوال

3- نمایش آرم، پرچم، لته، استند، کالا و تابلو بدون کلام در دکور برنامه

4- تیتراژ پایان

5- درج شعار یا نام روي لباس شرکت کنندگان در برنامه

6- درج نتایج مسابقات (ورزشی، علمی و…)

7- اهداي جوایز

8- اهداي کالاي ذیربط به عنوان جایزه

9- حضور محتوایی (گویش)

10- نمایش کالا با المان یا شعار در نمایشگر

11- طرح موضوع و بحث کارشناسی

12- تصویر کارخانه یا مؤسسه یا نمایش خط تولید (با رعایت مفاد تبصره 1 ماده 1)

13- نمایش پرچم، آرم یا تابلو همراه گویش

14- مصاحبه با صاحب کالا یا کارشناس مربوط

15- حضور محتوایی همراه با نمایش محصول

16- طرح موضوع و بحث کارشناسی

17- وله محتوایی (با رعایت مفاد تبصره 1 ماده)

تبصره 30: حضور محتوایی و تبلیغی براي تمامی طرفهاي قرارداد، صرفاً در قالب فضاهاي تبلیغی قید شده در قرارداد مجاز است و در صورت عدم رعایت آن، هزینه مربوط توسط اداره کل بازرگانی محاسبه و به شبکه/مرکز اعلام خواهد شد.

 

ماده 18 – ضوابط تولید و پخش

با توجه به ماموریت و اولویت هاي شبکه، تصمیم گیري، تشخیص و مسئولیت نهایی در مورد پذیرش و پخش برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي برعهده مدیران شبکه/ مرکز است که موارد کلی آن به شرح ذیل است:

1 رعایت کامل سیاستها و ضوابط محتوایی تولید و پخش برنامه هاي رسانه ملی الزامی است؛

2 رعایت اصول و مقررات کلی این آئین نامه در برنامه هاي مشارکتی از سوي حوزه هاي مشارکت پذیر الزامی است؛

3 مضمون، مدت، دفعات پخش، ساختار و محتواي پیامها باید با اهداف، محتوا و اولویتهاي عمومی برنامه هاي سازمان هماهنگ و سازگار باشد؛

4 تولید و پخش برنامه هاي مشارکتی و تبلیغات درون برنامه اي، براي مخاطب کودك تنها با رویکرد فرهنگسازي، آموزشی و نهادینه سازي مسئولیت هاي اجتماعی (نظیر بهداشت و سلامت فردي و اجتماعی، آموزش قوانین راهنمایی ورانندگی و…) مجاز است؛

5 پذیرش و تولید و پخش برنامه هاي مشارکتی باید منطبق با مأموریت اصلی و اولویت هاي محتوایی شبکه / مرکز صورت پذیرد؛

6 حیثیت و اعتبار فرهنگی و معنوي سازمان در ساخت این نوع پیام ها باید حفظ شود؛

7 حضور محتوایی و تبلیغی براي تمام طرفهاي مشارکت صرفاً در قالب فضاهاي مجاز تعریف شده در این آئین نامه مجاز است؛

8 محتواي برنامه هاي مشارکتی نباید با محتواي اصلی برنامه مغایرت داشته باشد؛

9 ظرفیت بالقوه پذیرش برنامه هاي مشارکتی، تمام برنامه هاي شبکه هاي رادیویی و تلویزیونی ملی و استانی و… را شامل میشود به استثناي:

– بیانات حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبري(مدظله العالی)، مراجع و علما

– سخنرانی رؤساي سه قوه

 

ماده 19 – نظارت

نظارت بر برنامه هاي مشارکتی بر اساس مصوبات کمیته ارزش گذاري و ضوابط این آئین نامه بر عهده مدیریت همکاري هاي مشارکتی اداره کل بازرگانی است.

تبصره 31: معاون منابع مالی و سرمایه انسانی، مرجع تفسیر این آئین نامه و حل اختلاف بین حوزه هاي مشارکت پذیر و اداره کل بازرگانی است.

 

ماده 20 – بروزرسانی

هرگونه استثناء و تغییر در مفاد و میزان حضور هر یک از گروه ها در برنامه هاي مشارکتی مندرج در این آیین نامه، به هر نحو و شکل ممکن، با تأیید و مجوز معاون منابع مالی و سرمایه انسانی امکان پذیر است.

 

ماده 21 – مقررات، آیین نامه ها، مصوبات، ضوابط و بخشنامه هاي پیشین و مغایر با این آیین نامه، از تاریخ تصویب این آیین نامه لغو می شود.

این آیین نامه مشتمل بر 21 ماده و 31 تبصره که به تصویب رئیس ارجمند سازمان رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.


 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان متخصص ما 88065818-021 و 09122843064 در ارتباط باشید.

 

3-5- قرارداد فرهنگی

١- قرارداد پخش آگهی هاي فرهنگی با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها و در قالب جدول ذیل منعقد می شود.

جدول شماره 1

پخش آگهی هاي فرهنگی

2- تشخیص فرهنگی بودن آگهی بر عهده اداره کل بازرگانی است.
3- توزیع ریالی پخش بسته هاي اول (صبحگاهی)، دوم (عصرگاهی) و سوم (شامگاهی) یکنواخت خواهد بود.
4- نحوه پرداخت در این قراردادها فقط به صورت نقدي است.
5- زمان و شبکه هاي تلویزیونی و رادیویی بر اساس ظرفیت هاي ارائه شده از سوي اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغاتی صورت میگیرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان متخصص ما 88065818-021 و 09122843064 در ارتباط باشید.

 

4-5- قرارداد محتوایی ارزشی و دینی کتاب و فیلم هاي سینمایی

گروه اول: تولیدات محتوایی ارزشی و دینی شامل: کتاب و فیلم هاي ارزشی مانند دفاع مقدس- انقلاب اسلامی- خانواده- کودك و…

گروه دوم: سایر تولیدات محتوایی فیلم و کتاب را مشمول میشود.

1- عقد قراردادهاي ارزشی و دینی دو گروه پس از تایید محتوایی با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها در قالب جدول ذیل است.

جدول شماره 2

قراردادهای ارزشی و دینی

2- به اینگونه قراردادها کارمزد تعلق نمیگیرد .
3- نحوه پرداخت این قراردادها فقط به صورت نقدي است .
4- زمان و شبکه هاي تلویزیونی و رادیویی براساس ظرفیت هاي ارائه شده از سوي اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغاتی صورت میگیرد.

 

ماده 6- انواع امتیازهاي تشویقی قراردادها

الف- اضافه پخش تسریع

انعقاد قراردادهاي جدید پخش آگهی براي سال 1402 از تاریخ 25/12/1401 آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه ریزي دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. ملاك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نیست بلکه باید اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول شماره 3 تسلیم امور مالی بازرگانی صدا و سیما شده باشد.

اضافه پخش تسریع در تمام گروه ها به قراردادهایی تعلق میگیرد که در تاریخهاي زیر منعقد شود:

جدول شماره 3

امتیاز تشویقی تسریع

 

ب- امتیاز حضور اولین بار

براي حمایت از کارآفرینی، به صاحبان کالاها و خدماتی که براي اولین بار پس از ارائه نمانام، اقدام به انعقاد قرارداد پخش آگهی نمایند، متناسب با مدت زمان عدم حضور، به هر تعداد قرارداد منعقده در طول سال 1402 اضافه پخش تشویقی تعلق می گیرد.

جدول شماره 4 (درصد اضافه پخش رادیویی و تلویزیونی)

اضافه پخش تشویقی اولین حضور

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان متخصص ما 88065818-021 و 09122843064 در ارتباط باشید.

 

 

 

 

 

 

قرارداد محتوایی ارزشی و دینی کتاب و فیلمهاي سینمایی

 

انواع امتیازهاي تشویقی قراردادها

اضافه پخش تسریع

امتیاز حضور اولین بار

 

اضافه پخش تشویقی خوش حسابی بابت تسویه بیمه و مالیات

 

تسهیلات بخشهاي تولیدي و خدماتی کشور در راستاي اجراي هدفمند و هوشمندانه

سیاستهاي اصل 44 و نیز اقتصاد مقاومتی

تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر

 

امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی

شرایط و اضافه پخش بودجه سالانه افزایش بودجه سالانه یک ساله گروه اول

شرایط و اضافه پخش بودجه قراردادهاي سه ساله گروه اول

شرایط و اضافه پخش بودجه قراردادهاي پنج ساله گروه اول

شرایط و اضافه پخش بودجه سالانه افزایش بودجه سالانه یک ساله گروه دوم

شرایط و اضافه پخش بودجه سه ساله گروه دوم

 

شرایط و اضافه پخش بودجه پنج ساله گروه دوم

اضافه پخش بودجه ماهانه و افزایش بودجه رادیویی و تلویزیونی گروه سوم

اضافه پخش بودجه و شرایط قراردادهاي حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار سه ساله گروه سوم

اضافه پخش بودجه و شرایط قراردادهاي 5 ساله گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کالا و خدمات

پخش آگهی در فضاي مجازي سامانه هاي (پلت فرم) وابسته به صداوسیما

انواع پرداخت قراردادها

نقدي

صورت حسابی

غیرنقدي

 

تسهیلات تشویقی حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار گروه سوم که بیش از 51 درصد سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است

تسهیلات تشویقی براي نمانام (برند) ملی

بسته حمایتی از تغییر نمانام غیر ایرانی به نمانام (برند) ایرانی

تسهیلات تشویقی طی سال

تسهیلات تشویقی ماه مبارك رمضان براي قراردادهاي یک ساله

طبقه بندي گروه سوم صاحبان آگهی

 

جدول نرخ پایه آگهی در شبکه هاي رادیویی و تلویزیونی

افزایش طبقه هر برنامه

جدول ضرایب ماههاي سال

ضریب محاسبه آگهی خارجی، مشترك، تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون

ضوابط و مقررات تهیه و تولید محتواي آگهی هاي رادیویی و تلویزیونی

موازین شرعی

موازین عرفی و اجتماعی

حقوق مخاطبان و مصرفکنندگان کالا و خدمات

حقوق و وظایف صاحبان کالا و خدمات

حقوق و ضوابط صداوسیما

 

حقوق صاحبان آگهی به عنوان یک اثرهنري

صیانت از زبان، گفتار و نوشتار و زبان فارسی

ضوابط استفاده از موسیقی در آگهی

مقررات مربوط به زیرنویس

اخذ مجوز از مبادي ذیربط

انواع آگهی

نرخ انواع آگهی

پخش آگهی هاي تبلیغاتی در فضاي مجازي و ظرفیتهاي تبلیغاتی سامانه هاي (پلتفرم) وابسته به صدا و سیما

ضوابط برگزاري مراسم قرعه کشی و هدایا

ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهی هاي بازرگانی

موقعیت آگهی در بسته

زمان و نحوه سفارش آگهی

حذف و جابجایی آگهی ها (شامل قراردادها و ظرفیت تشویقی)

قطع پخش آگهی

صورتحساب

تعدیل: قراردادهاي یک ساله، سه ساله، پنج ساله

فسخ قرارداد

شرایط قهري (فورس ماژور)

رتبه بندي شرکتهاي تبلیغاتی

کارمزد شرکتها و کانون هاي تبلیغاتی پخش آگهی تلویزیونی

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *